kategori: diakoni - side 1 av 1

Varme i Vinterland
En utstrakt hånd
Gitt av Bok & Media, Bodø
Gratulerer!
Gevinster

Knutepunktet
Havneveien 10
8150 Ørnes
Postboks 190
8151 Ørnes
Org.nr 992 619 368
bank 4509.23.37220
E-post post@knutepunktet.org
Telefon 75755000 / 48219990