Våre Oppgaver

Knutepunktes Logo

De etablerte i samfunnet (høyre vinge) og de som skal tilbake/inn i samfunnet (venstre vinge, syke og uføre og flyktninger) møtes i et integreringspunkt (engelens hode). Tiden det tar ( engelens kropp, timeglasset) for å komme tilbake/inn i yrkeslivet , samfunnet (sirkelen) preger resten av symbolet.

Nettverksbygging

De faste strukturer (diamanten ) blir forent og får liv ( Livets elv flyter gjennom diamanten ).

Driften av Møteplassen

H for hus. Sirkelen i midten av huset ( H`en ) er hjertevarmen som spres i alle himmelretninger (pilene).

Integrering

I Norge forenes farget og hvit. Korset i flagget og svart/hvit trekant.

Talentspeiding

Det beste i sitronen kommer frem gjennom sitronpressen (saften, talentene).

Mental Helse Arbeid

Livs båten er tynget av mørke og roret vet ikke vei. Lysbølgen gir håp og lyse tanker (hodet).

Presse og Informasjon

Strekene i ansiktet forteller om fordommer og uvitenhet som har bygd barrierer. Disse må fjernes slik at smilet blir fritt.

Fra Trygd Til Arbeid

Den 7. bølge er alltid sterkest (samholdet) og den løfter den svake opp i lyset (strekte hender, ut i arbeid).

Håndarbeid

Spiral galaksen spinner rundt på samme vis som strikke pinnene på Knutepunktet.

Knutepunktet
Havneveien 10
8150 Ørnes
Postboks 190
8151 Ørnes
Org.nr 992 619 368
bank 4509.23.37220
E-post post@knutepunktet.org
Telefon 75755000 / 48219990